women's long sleeve shirt (inch/cm)
women's short sleeve shirt (inch/cm)
women's trousers (inch/cm)